دسترسی همگانی(OPAC) موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

صفحه خانه

  • بخش امانت وگردش منابع

این بخش وظیفه ارائه خدمات کتابخانه به اعضای کتابخانه(اعم از اعضای هیات علمی،اساتید،دانشجویان و کارکنان موسسه)را انجام می دهد. این بخش با سیستم قفسه بسته اداره می شود و مراجعین حق ورود به مخزن کتابها را ندارند.تمام امور مربوط به امانت کتاب به صورت رایانه ای و از طریق نرم افزار تحت وب انجام می گیرد.مخزن شامل کتابهای فارسی،لاتین،منابع مرجع و پایان نامه ها می باشد.

شرح وظایف:

  • ثبت عضویت و ورود اطلاعات دانشجویان واساتید
  • امانت،تمدید،بازگشت و رزرو کتابها
  • تسویه حساب اعضا
  • پیگیری دیرکرد کتابهای اعضای دائم
  • راهنمایی مراجعین در بازیابی منابع اطلاعاتی

 

جهت استفاده از خدمات کتابخانه ارائه کارت دانشجویی الزامی می باشد.مدت امانت کتابها به مراجعین بر اساس آیین نامه تدوین شده به شرح ذیل می باشد:

نوع عضویت

تعداد کتب مجاز به امانت

مدت امانت

اعضای هیات علمی و اساتید

2

20

دانشجویان کارشناسی ارشد

2

15

دانشجویان کارشناسی و کاردانی 

2

15

کارمند

2

20