دسترسی همگانی(OPAC) موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
شناسنامه مجموعه‌ی شعر (1381) / قربان‌زاده ، احمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقربان‌زاده ، احمد، نویسنده
عنوان :شناسنامه مجموعه‌ی شعر
تکرار نام مولف :احمد قربان‌زاده
ناشر:تهران : هم‌پا
سال نشر :1381
فروست :(مجموعه‌ی شعر؛ 1. هم پا ؛ 5)
صفحه شمار:ص 107
شابک/شاپا978-964-927184--2
قیمت :9000ریال
رده‌بندی کنگره :PIR8174 ‭/ر23ش9 1381

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مغازه‌دار (1392) / چینی‌فروشان ، محسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهچینی‌فروشان ، محسن، نویسنده
عنوان :مغازه‌دار
تکرار نام مولف :محسن چینی‌فروشان
ناشر:تهران : قدیانی، کتابهای بنفشه
سال نشر :1392
صفحه شمار:79 ص
شابک/شاپا978-6-00-251379-3
قیمت :40000 ریال
رده‌بندی کنگره :PIR8012 ‭/ی85م6 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بگذار احساست کنم (1390) / میرطاووسی ، زینب (1363 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرطاووسی ، زینب (1363 -)، نویسنده
عنوان :بگذار احساست کنم
تکرار نام مولف :زینب میرطاووسی
ناشر:تهران : ثالث
سال نشر :1390
صفحه شمار:254ص
شابک/شاپا978-964-380-812-9
رده‌بندی کنگره :PIR8223 ‭/ی4646ب8 1390

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سمفونی مردگان (1380) / معروفی ، عباس (1336-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعروفی ، عباس (1336-)، نویسنده
عنوان :سمفونی مردگان
تکرار نام مولف :عباس معروفی
ناشر:تهران : ققنوس
سال نشر :1380
فروست :ادبیات ایران ؛ 5
صفحه شمار:350 ص
شابک/شاپا978-964-311-344-5
قیمت :22000 ریال
رده‌بندی کنگره :PIR8211 ‭/ع45س8 1381

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

در کوچه و خیابان (1379) / منظرپور ، عباس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمنظرپور ، عباس، نویسنده
عنوان :در کوچه و خیابان
تکرار نام مولف :عباس منظرپور
ناشر:تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سازمان چاپ و انتشارات
سال نشر :1379
صفحه شمار:3 ج
شابک/شاپا978-964-422-416-4
قیمت :14000ریال
رده‌بندی کنگره :PIR8223 ‭/ن73د4 1379

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

جامعه‌شناسی خودمانی (نقش ما در آئینه‌) (1380) / نراقی ، حسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنراقی ، حسن، نویسنده
عنوان :جامعه‌شناسی خودمانی (نقش ما در آئینه‌)
تکرار نام مولف :حسن نراقی
ناشر:تهران : اختران
سال نشر :1380
صفحه شمار:ص 155
شابک/شاپا978-964-931703--8
قیمت :10000ریال
رده‌بندی کنگره :PIR8243 ‭/ر225ج2 1380

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

انسان شناسی (اسلام- اگزیستانسیالیسم - اومانیسم) (1381)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :انسان شناسی (اسلام- اگزیستانسیالیسم - اومانیسم)
تکرار نام مولف :تالیف حسین ابراهیمیانتدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
ناشر:تهران : دفتر نشر معارف
سال نشر :1381
فروست :دین پژوهی ؛ 3
صفحه شمار:191 ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

جلوه‌های معلمی امام خمینی‌(س‌) (1378) / ستوده ، امیررضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهستوده ، امیررضا، نویسنده
عنوان :جلوه‌های معلمی امام خمینی‌(س‌)
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین امیررضا ستوده‌، احمد برادری
ناشر:تهران : نشر پنجره
سال نشر :1378
صفحه شمار:189ص
شابک/شاپا978-964-635-315-2
قیمت :9500ریال
رده‌بندی کنگره :DSR1576/4 ‭/س23ج8 1378

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

جامعه‌شناسی دین (جستاری در اندیشه استاد مطهری‌) (1379) / دژاکام ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدژاکام ، رضا، نویسنده
عنوان :جامعه‌شناسی دین (جستاری در اندیشه استاد مطهری‌)
تکرار نام مولف :رضا دژاکام
ناشر:تهران : ارمغان هنر
سال نشر :1379
صفحه شمار:ص 118
شابک/شاپا978-964-930481--6
قیمت :6500ریال
رده‌بندی کنگره :BP233/7 ‭/م6د4

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

معمای حاکمیت قانون در ایران (1381) / خلیلی ، اسماعیل، گردآورنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخلیلی ، اسماعیل، گردآورنده
عنوان :معمای حاکمیت قانون در ایران
تکرار نام مولف :تدوین اسماعیل خلیلیزیر نظر عباس عبدی
ناشر:تهران : طرح نو
سال نشر :1381
فروست :فرهنگ عمومی
صفحه شمار:278 ص
مواد همراه :یک ورق نمودار تاخورده
شابک/شاپا978-964-7134-67-5
قیمت :22000 ریال
رده‌بندی کنگره :KMH2020 ‭/خ8م6 1381

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی